Viktigt att odla för pollinatörer

Besökare i några av landets främsta parker och trädgårdar kommer i år att kunna lära sig vilka växter som är matnyttiga för bin, fjärilar, blomflugor och andra pollinerande insekter. Kampanjen Surrande parker och trädgårdar, som är ett samarbete mellan nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens och Svenska Bin, lanseras på Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan 22–25 mars och drar sedan igång under Pollineringsveckan 19–27 maj.– Vilda bin och humlor är utsatta och vissa pollinerande insekter minskar kraftigt. Det är oroande eftersom en tredjedel av maten vi äter är beroende av att det finns pollinatörer. Våra parker är en bra plats för att sprida kunskap om pollineringen, säger Gunilla Stridbeck, projektledare för nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens.

Några av parknätverkets medlemmar som satsar på pollineringen är Uppsala linneanska trädgårdar, Enköpings parker, Skansen, Rosendals trädgård, Ytterjärna Trädgårdspark, Sofiero Slottsträdgård, Malmö stad och Botaniska trädgården i Göteborg.

– Vi vill inspirera besökarna att gynna pollinerande insekter i sina egna odlingar genom att ge konkreta tips på vad man kan göra själv i sin trädgård. Odla olika växter som under hela säsongen lockar till sig pollinatörerna, låta bli att klippa hela gräsmattan, kanske städa lite mindre i någon del av trädgården så att insekterna kan bygga bo där, säger Gunilla Stridbeck.


På swedishgardens.se och på parkernas egna hemsidor kommer det att finnas en praktisk växtguide att ladda ner.

Svenska Bins projektledare, biodlaren Lotta Fabricius Kristiansen ser stora möjligheter med samarbetet:

– Genom kampanjen Surrande parker och trädgårdar når vi ut till hobbyodlare, kolonister och stadsodlare som söker kunskap om vilka växter honungsbin och vilda bin behöver. Var gillar en humla att bo? Vad äter ett bi? Allt detta kommer man att kunna lära sig enkelt och lustfyllt på plats i parkerna. Vi vill också visa hur många olika arter det är som bidrar till pollineringen – det finns mängder av olika bin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor.