Ny videocastserie om stad, landskap och de offentliga rummen

Videocasten Lagsamtal från Landskapslaget är en intervjuserie som tar upp frågor kring det offentliga rummet, stadsplanering, landskapsarkitektur och hållbarhetsfrågor. Nyckelprofiler i olika branscher intervjuas i klipp om tio minuter om allt från samtida utmaningar i stadsmiljö och gemensamma mötesplatser till hållbarhetsfrågor och sociokulturella värden.


#landskapslaget #lagsamtal #offentligarum #landskapsplanering #stadsrum #landskapsarkitektur
I videocasten Lagsamtal samtalar nyckelprofiler och experter om aktuella iakttagelser och frågeställningar som berör staden, landskapet och våra offentliga rum.

Lagsamtal produceras av landskapsarkitektföretaget Landskapslaget och leds av Karin Lekberg, kulturstrateg på Landskapslaget med fokus på att skapa sociala värden.


Lagsamtal är en idé som har legat och puttrat under en längre tid hos oss på Landskapslaget. Syftet är att introducera och presentera intressanta personer och organisationer som likt oss dagligen arbetar med det offentliga rummet och alla de sociala aspekterna en stad, en stadsdel eller ett kvarter kan inrymma, säger Karin Lekberg.

Temat för premiäravsnittet är den rådande situationen som hela världen befinner sig i med ämnet ”Stadslivet och de gemensamma mötesplatserna i coronans tid”. Fem avsnitt har hittills släppts och varje onsdag fram till sommaren släpps ett nytt avsnitt. Alla avsnitt finns tillgängliga på Landskapslagets YouTube-kanal och deras övriga sociala medier.