Vattenpest stoppar vassröjning

Vattenpest är en invasiv akvarie- och dammväxt som fått fäste i Stodenesjön i Karlstads kommun. För att inte riskera att arten ska sprida sig till andra platser kommer kommunen inte att röja vass i Stodenesjön i år.


Vattenpest härstammar från Nordamerika och är en vanlig växt i akvarier. Foto: Frank Vincentz (CC BY-SA 3.0)

Vattenpest växer väldigt tätt och minskar ljusinflödet och kan slå ut andra arter. Endast små delar från växten är tillräckliga för att växten ska sprida sig och därför är det inte lämpligt att använda vassröjningsmaskiner som flyttas mellan olika vattendrag.


– Vi såg de första spåren av vattenpest i Stodenesjön 2017. 2018 gjorde vi bedömningen att det gick att vassröja eftersom alla maskiner saneras. I år ökar vi säkerheten ytterligare och vassröjer inte alls, säger Marianne Fröding, samordnare på parkenheten.


Kommunen har inte fastställt vilken art av vattenpest det rör sig om.


– Smal vattenpest finns med på EU:s förteckning av invasiva arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar även att man ska begränsa spridningen av andra arter av vattenpest så vi kommer agera på samma sätt oavsett vilken art det rör sig om, säger naturvårdshandläggare Linnea Skarped.

Att ingen vass kommer röjas i Stodenensjön i år hoppas kommunen inte kommer få så stora konsekvenser för de boende i närheten.


– Vi röjer främst vassen för att skapa fina och trevliga miljöer så att allmänheten ska komma nära vattenbrynet. I Stodenesjön finns det fortfarande öppna ytor så det kommer fortfarande vara trevligt att vistas där, säger Marianne Fröding.


Karlstads kommun har börjat få frågor om invasiva arter från invånarna och ser ett behov av att se över situationen.


– Under nästa år kommer vi att lägga upp en plan hur de ska hantera invasiva arter och i det arbetet kommer vi bland annat titta på vattenpest, säger Linnea Skarped.