Västerås tryggare kvällstid

De flesta städer och orter erbjuder en mängd aktiviteter dagtid men när mörkret faller, butikerna stänger och kontorshusen töms blir också gatorna tomma.Detta vill intresseorganisationen Svenska Stadskärnor ändra på och sedan 2014 finns Purple Flag Akademin i Sverige som handlar om att skapa fler, bättre, tryggare och säkrare kvällsupplevelser. Det kan vara afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker.


Dagekonomin sammankopplas med kvällsekonomin där intressenter och aktörer från den offentliga och privata sektorn samverkar för att uppnå de gemensamt satta målen. Syftet är att såväl invånare som besökare, oavsett ålder, preferenser och etnicitet ska känna sig trygga, säkra och välkomna. Detta gagnar alla och skapar förutsättningar för tillväxt samtidigt som det stärker stadens varumärke och den totala samhällsnyttan och ekonomin.


Västerås är en av Purple Flags åtta pilotstäder och för sitt kontinuerliga samt framgångsrika arbete med kvällsekonomin får de nu utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2017.


Juryns motivering lyder: Utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2017 tilldelas Västerås för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Med Purple Flags modell har man förstärkt sin samverkan ytterligare och ändrat fokus på sin verksamhet att inte bara gälla dagtid utan hela dygnet. En lång rad åtgärder har genomförts och mätningar visar att såväl antalet aktiviteter som besök har ökat inom Purple Flags fyra tidszoner. De visar omtanke och lyhördhet för sina invånare och besökare genom sina ständiga förbättringar och ambitioner att skapa ett trivsamt, tryggt, säkert och levande Västerås dag- som kvällstid – helt enligt Purple Flags intention. Särskilt betryggande är det att man nu också lyckats implementera Purple Flags fokusområden i kommunens handlingsplan och därmed säkrat det fortsatt viktiga arbetet för en attraktiv stad för såväl dagens som framtidens generationer.


Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse Boverket, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Trafikverket, Visita och fastighetsbolaget Vasakronan.