Vasaloppet genererar 419,1 miljoner kronor

Under Vasaloppets sommar- och vinterevenemang omsätts 419,1 miljoner kronor i boende och konsumtion i de tre Vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Mora och Älvdalen. Det visar den enkät som gjorts bland deltagare och övriga besökare.


Vasaloppet är en av de största orsakerna till att Dalarna är ett av de starkaste turistmålen i Sverige, enligt Jonas Rosén, vd Visit Dalarna. Foto: Vasaloppet

Vartannat år genomför Vasaloppet i samarbete med de tre Vasaloppskommunerna och undersökningsföretaget Upplevelseinstitutet en enkät bland deltagarna och övriga besökare under Vasaloppets vintervecka och Vasaloppets sommarvecka. Under 2017 gjordes den efter vinterveckan och 2018 efter sommarveckan. Resultatet av dessa undersökningar har sin utgångspunkt i det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ha ägt rum om det inte vore för evenemangen.


– Ett av Vasaloppets största syften, vid sidan av att vara en motor för folkhälsa, är att vara en motor också för den lokala och regionala utvecklingen och det är därför mycket glädjande att vi kan presentera detta positiva resultat från den här undersökningen, säger Eva-Lena Frick, vd på Vasaloppet.

Vasaloppets sommarvecka 2018 kom 29 675 personer till start. 594 av dessa kom från någon av Vasaloppskommunerna och räknas därmed inte som turister. De 29 081 turistande deltagarna hade i sin tur med sig 9 333 besökare till Vasaloppsregionen. Den turistrelaterade omsättningen i samband med Vasaloppets sommarvecka 2018 uppgick till 154,9 miljoner kronor (33,2 på logi/boende och 121,7 på övrig konsumtion). 151,4 miljoner kronor hamnade i de tre Vasaloppskommunerna.


Under Vasaloppets vintervecka 2017 kom 56 639 till start. 1 156 av dessa kom från någon av de tre Vasaloppskommunerna. Cirka 70 870 turister beräknas ha kommit till Vasaloppsregionen under evenemangen. Den turistrelaterade omsättningen från dessa besök beräknas till 57,2 miljoner kronor på logi/boende och 186,1 miljoner på övrig konsumtion. Totalt blir det 243,3 miljoner, varav 234,6 miljoner omsattes i Vasaloppskommunerna.


Det innebär att vinterveckan och sommarveckan bidrar med sammanlagt 386 miljoner kronor i turistekonomisk omsättning i de tre Vasaloppskommunerna. Lägger man även till de deltagare som varit på träningsläger i någon av Vasaloppskommunerna blir turistomsättningen ännu högre – sammanlagt 419,1 miljoner kronor.

Totalt omsätter besöksnäringen i Dalarna årligen cirka 7,5 miljarder kronor. En stor del av denna omsättning kommer från sommar- och vinterturismen i Siljansregionen och i de norra delarna av länet.

– Vasaloppet är en av de enskilt största bidragande orsakerna till att Dalarna är ett av de starkaste turistmålen i landet. Evenemanget är ett gott exempel på hur en hel bygd kan samverka och faktiskt skapa arbetstillfällen genom att attrahera besökare, säger Jonas Rosén, vd på Visit Dalarna.