Validering kan motverka oskäliga arbetsvillkor i utemiljöbranschen

Upphandlingsmyndigheten har lagt till utemiljöskötsel på sin lista över yrken där det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Om beställare ställer tydligare kompetenskrav vid upphandling kan oseriösa aktörer och oskäliga arbetsvillkor motverkas, anser Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté).


TCYK vill höja statusen på yrken inom utemiljöskötsel genom att identifiera och bekräfta yrkeskunskaper. Dessutom arbetar de på en modell att validera kunskaper hos dem utan formell utbildning. (Genrebild)

TCYK är en organisation sammansatt av avtalsparter och intresseorganisationer som sedan 1985 har arbetat med att formulera kunskapskrav och utfärda yrkesbevis inom utemiljöområdet. Genom att identifiera och bekräfta yrkeskunskaper vill organisationen höja statusen på dessa yrken och göra det lättare för beställare att ställa relevanta krav vid upphandlingar.


– Självklart ska de som arbetar i utemiljöbranschen ingå i tryggheten som olika avtalsparter förhandlat fram inom utemiljöområdet. Genom att företagen och förvaltningarna arbetar metodiskt med verktyg för att identifiera yrkeskunskaper och bekräfta dem i till exempel ett yrkesbevis, gör vi det svårare för de aktörer som inte vill jobba inom samma seriösa och schyssta ramar som de flesta företag och förvaltningar gör, säger Lennart Wahlstedt.

Det råder brist på utbildad arbetskraft till skötsel och förvaltning av utemiljöer. Samtidigt står många människor utanför arbetsmarknaden, inte minst många nyanlända människor, som kan göra ett bra jobb om de får chansen.


– Vi arbetar nu intensivt med att implementera en ny valideringsmodell för att kunna fånga in de många personer som kommer in i yrket utan formell yrkesutbildning, säger Lennart Wahlstedt.

Han menar att det borde vara en självklarhet i all upphandling att seriösa beställare ställer tydliga kompetenskrav för de som ska utföra uppdrag på entreprenad.


– Och det borde vara lika självklart att ha samma kriterier när man anställer personal i egen regi-verksamhet, säger han.


Organisationer som står bakom kompetenskraven:

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare Gröna arbetsgivare (fd SLA) LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Sveriges Allmännytta Trädgårdsanläggarna i Sverige