Har du vårkoll?

I år har våren kommit ovanligt tidigt, även uppåt i landet. Frågan är hur långt våren har hunnit när vi kommer fram till valborgshelgen. Det är dags för Vårkollen och du kan hjälpa till som medborgarforskare.


#vårkollen #vårtecken #svenskabotaniskaföreningen #klimatförändring #valborg
Tussilago är ett av de vårtecken som kan rapporteras in till Vårkollen under valborgshelgen 30 april–1 maj. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur olika växter påverkas i olika delar av landet. Foto: Gert Olsson, SLU

Klimatförändringar påverkar vårens ankomst, men variationen år från år är så stor att det kan vara svårt att upptäcka detta. Under de senaste åren har vårtecknen kommit 1–2 veckor tidigare än för hundra år sedan och i år är de extremt tidiga, kanske mer än en månad? Olika arter och olika delar av landet påverkas dock olika.


Olika vårtecken tar olika lång tid på sig innan de syns, så även de sydligaste delarna av landet kan uppleva nya vårtecken till valborg. Genom Vårkollen vill Svenska botaniska föreningen få reda på hur långt olika vårtecken har kommit i alla delar av vårt land. Du kan hjälpa till genom att gå ut under valborgshelgen (30 april–1 maj) och rapportera vilka vårtecken du ser till vårkollen.se.


Vårkollen är ett så kallat medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar. Med alla tusentals observationer av blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning som skickats in från hela landet under de tidigare sex åren då Vårkollen kört, har Svenska botaniska föreningen kunnat visa att dessa vårtecken numera ofta hinner 70–80 mil längre norrut än vad som var normalt för 100 år sedan.

– Vi ser att det finns ett stort intresse bland allmänheten för att spana efter vårtecken, på bland annat sociala medier. Vi vill visa att detta också kan komma till nytta för vetenskapen, om deras observationer rapporteras in till oss, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska botaniska föreningen.


Vårkollen är en del av en större miljöövervakning som kallas Naturens kalender, där frivilliga bidrar till att dokumentera växternas anpassning till årstiderna, från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och olika arters aktivitetsperioder är grundläggande egenskaper i naturen, är det många som påverkas när naturens kalender ändras som en effekt av klimatförändringen. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på dem som är direkt beroende av samspelet i naturen och som därmed behöver kunskap om hur detta förändras.