Tjuvstart på våren i Göteborgs Botaniska trädgård

I Göteborgs Botaniska trädgård brukar våren starta med den årliga lökutställningen i växthusen i mars. Men i år syntes körsbärsblommor på träden redan i början av februari och lökväxterna i trädgården tittade upp rekordtidigt.


#botaniska #göteborgsbotaniskaträdgård #lökutställning #fröbyte
Våren tjuvstartade i Göteborgs Botaniska trädgård i år. Att det händer något enstaka år är inget problem, det är först om det blir en varaktig förändring som växterna kan få det tufft. Foto: Göteborgs Botaniska trädgård

Botaniskas botanister har intervjuats flitigt om den varma vintern och vilka effekter det kan få för växtligheten. Henrik Sjöman menar att ett år med en varm vinter inte spelar så stor roll men om det generellt skulle bli ett varmare klimat kan många växter få det tufft.


Mats Havström säger att det mest är växter från varmare klimat som tar fart i värmen medan de inhemska i högre grad följer ljuset. Fortsätter de varma vintrarna kan de trängas ut av icke inhemska. Han påpekar också att om det kommer ett bakslag med kyla nu så ryker en del knoppar men växterna överlever. Mest problematiskt är det för fruktträden. Om de blommar för tidigt kan det saknas pollinatörer eller blommorna frysa bort.

Nyligen avslutades ett av vinterns viktiga arbeten – index seminum. Det är utbytet av fröer mellan botaniska trädgårdar och institutioner i världen. Redan under sommaren börjar insamlingen av fröer i trädgården. Sedan tar rensning, sortering och packning vid. Göteborgs Botaniska trädgård byter fröer med 650 institutioner världen över, främst inom Europa. Botaniskas katalog omfattar varje år 300–350 olika fröer eller nummer.


Just nu rensas det och fejas i Botaniska för att trädgården ska vara på topp under kommande månader. Snart samlas alla som arbetar i Botaniska för den traditionella gemensamma städdagen då det krattas och sopas och plockas nedfallna grenar och pinnar. Med alla menas även förvaltningschef, enhetschefer och administratörer.