Växjö bygger ny simarena

Växjö ska bygga en ny simarena och väljer att placera den väster om centrum istället för där nuvarande bad ligger. Här finns också möjlighet att lägga till andra verksamheter på patsen.


Visionsbild över den nya simarenan. Bild: PP Arkitekter.

– Vi ser tydligt att den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen är att bygga på annan plats än där nuvarande simhall finns. Ytan där räcker inte till utan komplexa lösningar, stora ingrepp i området och vi ser också att det skulle vara en stor utmaning att lösa parkeringsfrågan, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.


Den nya simarenan ska innehålla en 50-metersbassäng med integrerad hoppbassäng, läktare, omklädningsrum, träningsbassänger/undervisningsbassänger, restaurang och familjebad, samt lokaler för gruppträning och gym.

En markanvisningstävling kommer utlysas under hösten där Växjö kommun kommer sätta upp ett antal kriterier och sedan välja ut vilket företag som ska bygga arenan.


– Vi ser också möjligheter för entreprenören att få till andra verksamheter på platsen som ger ytterligare mervärde till våra invånare och besökare. Det kan handla om hotell, kontor men även lokaler för fritidsaktiviteter eller underhållning, säger Anna Tenje.

Simarenan är tänkt att stå klar årsskiftet 2022/2023.