Västerbron i Stockholm kan bli grönt stråk

I en ny vision för Västerbron i Stockholm visar Sweco hur bron kan fungera både som mötesplats och trafiklösning. Sweco föreslår ett grönt stråk längs den östra sidan med utsikt över innerstaden som kan avnjutas av både pendlare, motionärer och turister.


Ett grönt stråk över Västerbron skulle binda ihop de grönområden som finns norr och syd om bron och göra den till en trivsam plats att njuta av utsikten över Stockholm. Bild: Sweco Sverige

Västerbron, som invigdes för trafik 1935, erbjuder fantastiska vyer över staden. De närmaste åren står bron inför en omfattande renovering för att klara den tunga trafiken, men även för att göra det enklare och mer trivsamt för cyklister och fotgängare att ta sig över bron.


I visionen, som tagits fram av Carlos Ruiz-Alejos, Anna Nordlöv, Emma Oxenstierna och Johanna Söderquist från Swecos traineeprogram, föreslås ett grönt stråk som förbinder befintliga grönområden i norr och syd och uppmuntrar till gång och cyklande.


– Våra överslagsberäkningar visar att belastningen på Västerbron sänks med 20 procent om man byter ut ett körfält och anlägger ett grönområde med växtbäddar och träd. Det minskar samtidigt behovet av framtida brorenoveringar, säger Carlos Ruiz-Alejos.

Förslaget innebär också att bron blir en mötesplats som erbjuder aktiviteter i form av marknader, caféer, uteserveringar och uppträdanden. För detta tas två bilkörfält bort. För att kompensera det minskade trafikutrymmet för kollektivtrafiken, installeras trafikljus som prioriterar bussar över bron. Hastigheten sänks från 60km/h till 50km/h för att vägbanan ska kunna bli smalare, minska bullret och göra det trivsammare att vistas på bron.