Västerbron i Stockholm kan bli grönt stråk

I en ny vision för Västerbron i Stockholm visar Sweco hur bron kan fungera både som mötesplats och trafiklösning. Sweco föreslår ett grönt stråk längs den östra sidan med utsikt över innerstaden som kan avnjutas av både pendlare, motionärer och turister.