Västerås satsar på barnfamiljers hälsa och livsstil

Varannan vuxen har farligt dålig kondition och barn är inaktiva, sitter, halvligger eller står stilla nästan 70 procent av sin vakna tid. Men i Västerås kommer barnfamiljer få möjlighet under hösten att hitta till en mer aktiv och hälsosam livsstil med hjälp av stiftelsen En Frisk Generation.

Mohamad El-natour är projektledare för En Frisk Generations aktiviteter på Bäckby i Västerås. Foto: Pia Nordlander

I höst startar Västerås stad och bostadsföretaget Mimer ett samarbete kring folkhälsa tillsammans med stiftelsen En Frisk Generation. En Frisk Generation erbjuder barnfamiljer fysisk aktivitet, ökad kunskap om mat och föräldrastöd i samarbete med kommuner, regioner, närings- och föreningsliv.


Samarbetet i Västerås riktar sig till barn i årskurs 2 på Bäckbyskolan och Rösegårdsskolan samt deras föräldrar och syskon. Tillsammans får deltagarna kostnadsfritt prova på olika aktiviteter två gånger i veckan, till exempel handboll, parkour, salsa eller hinderbana. Vid träffarna serveras även mat och familjerna erbjuds mer kunskap om mat och hälsa.


– Vi arbetar enligt devisen ”barn gör inte som du säger, utan som du gör”. Ibland händer även det omvända, barnen sätter press på föräldrarna att göra mer hälsosamma val. Genom att engagera hela familjen går det att skapa hållbar förändring. De familjer som vi träffar börjar äta bättre och röra sig mer. Glädjande nog behåller familjerna de nya vanorna även efter programmets slut, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef, En Frisk Generation.

Skolan har ett stort ansvar när det gäller en jämlik hälsa men trots goda initiativ så rör sig barn allt mindre. Aktivitetsnivån sjunker dessutom kraftigt på fritiden då stillasittandet och skärmtiden tar över. Att skapa lekfulla och trygga miljöer i närområdet har visat sig vara ett effektfullt sätt att locka till mer rörelse och vardagsmotion.

– Vi har under många år engagerat oss i samhällsfrågor och tror mycket på ett förebyggande arbete. Att satsa på just barnfamiljer känns extra roligt då det är en investering i framtida generationer. Vår förhoppning är att familjerna ska uppleva en ännu bättre gemenskap och ha roliga aktiviteter tillsammans som också medför en bättre livskvalitet för dem, säger Mikael Källqvist, vd för Bostads AB Mimer.