Förlängd säsong för både utebad och utomhusträning

För att minska besökstrycket på Stockholm stads sim- och idrottsanläggningar får utomhusbassängerna förlängd säsong till och med 6 september. Staden fortsätter också att erbjuda gruppträningspass utomhus.


#gruppträningutomhus #utomhuspass #utomhusbassäng #stockholmsstad #utebad
Under vår och sommar ökade Stockholms stad sina gruppträningspass utomhus från 34 till 585. Fler än 4 200 personer har deltagit i passen som får en fortsättning i höst för att minska trycket på sim- och idrottsanläggningar. Foto (genrebild): Xxolaxx, Pixabay

Stockholms stads utomhusbassänger skulle egentligen stängas 31 augusti men håller istället öppet till den 6 september. Utomhusbassängerna stänger i vanliga fall i samband med skolstart och bemanningen ställs om till inomhusbaden. 


– Även om vädret är mildare än för två veckor sedan ser vi fortfarande en viss efterfrågan på våra utomhusbassänger. Vi ser även beslutet som en möjlighet att hålla nere besöksantalet inne i våra anläggningar. Inför kommande år kommer vi också att se över säsongen för våra utomhusbad, vi tror att det finns en efterfrågan på utebad även efter att skolorna startat, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Sedan mars har idrottsverksamheten anpassats utifrån rådande pandemi. Personer i riskgrupp har erbjudits att pausa sina träningskort och man beslöt även att tillfälligt pausa gruppträningspass för 70+ och att förlägga gruppträningspass utomhus. Antalet utomhuspass ökade från 34 till 585 och antalet deltagare ökade från 237 till 4 265 personer jämfört med 2019. Under hösten kommer staden fortsätta erbjuda utomhusträning så länge vädret är tillåtande.


– Nu är det viktigt att vi fortsätter säkerställa att det inte blir trängsel på våra anläggningar, och då spelar utomhusträning en viktig roll. Vi ser att många seniorer fortsätter att undvika våra anläggningar, därför tittar vi också på att införa en seniortimme. Motion och rörelse är viktigt, inte minst för de äldre, säger Karin Ernlund.