Därför idrottar flickor med utomeuropeisk bakgrund mindre

Sveriges väl uppbyggda idrottsrörelse har ambitionen att det ska finnas plats för alla, ändå deltar betydligt färre flickor med utländsk bakgrund. Tidigare forskning visar att etnicitet och socioekonomiska faktorer påverkar, men är det hela förklaringen? I en ny rapport, Idrott och hälsa bland flickor, har forskare från Ersta Sköndal Br