Parkering omgjord till urban park i Fittja

Sedan 2016 har Konstkuben i Fittja smyckats av de boende med en ny målning varje år. Konstkuben är en före detta sopsug placerad i mitten av en parkeringsplats. Inte den mest inspirerande placeringen och nu har området runt kuben förvandlats till en urban park.


#fittja #konstkuben #urbanpark #nola
Parkeringsplatsen i Fittja som förvandlats till en mötesplats med Konstkuben som självklar mittpunkt. Målningarna på Konstkuben är skapade av fittjabor under ledning av Saadia Hussain. Foto: Jann Lipka

Platsen för den nya parken i Fittja var tidigare en bilparkering, som identifierats som en otrygg plats av kommun, polis och boende i området. För att återta platsen beslutade Botkyrkabyggen att tillsammans med kommunen och Arkitema förvandla parkeringen till en park tillgänglig för alla åldrar att mötas och umgås.


För att öka tryggheten och det sociala engagemanget arrangeras gratis aktiviteter i parken och parken har fått inkluderande möblering – ett helhetsperspektiv som uppmuntrar till sociala aktiviteter och bidrar till en estetiskt sammanhållen miljö.

I parken finns bland annat Nolas Långbord som ursprungligen togs fram i samarbete med White Arkitekter till ett utvecklingsprojekt för att förbättra tryggheten i Helsingborg stad. Bordets längd uppmuntrar och ger plats åt både social samvaro och olika aktiviteter. Här finns också Nolas Korg möbelgrupp, designad av Thomas Bernstrand, som är möbler med snurrfunktion i hållbara material.


Konstkuben i mitten av parken används för konstprojekt där den konstnärliga ledaren Saadia Hussain involverar de boende och deras berättelser i verken. Konstens höga placering runt kuben gör att platsen syns på långt håll, och blir en självklar och identitetsskapande plats i Fittja.