Parkkort ska få fler att upptäcka Piteås parker

I sommar lanserar Piteå ett helt nytt parkkort som ska få fler att upptäcka och uppleva Piteås parker. Parkkortet är en guide som presenterar Piteå kommuns parker och även innehåller utmaningar och tävlingar som passar för parkbesökare i alla åldrar.


#parkexpeditionen #parkkort #piteåsparker #piteå #öjebyn #munksund #sommaraktivitet
Parkexeditionen är en guide till Piteås 17 olika parker med tillhörande utmaningar. Målet är att få fler, både pitebor och besökare, att upptäcka mer av Piteå. Bilder: Piteå kommun

Under våren har flera olika verksamheter samverkat för att på olika sätt förstärka Piteås attraktionskraft för både pitebor och besökare. Målet är att fler ska upptäcka mer av Piteå, som i sommar riskerar att tappa en betydande del av besökarna på grund av corona. Det nya parkkortet är ett av resultaten.


– Utifrån stabsgruppen Rädda sommaren har vi jobbat fram en idé där fokus är att fler ska hitta till Piteå kommuns parker, njuta av våra gröna ytor och även tal del av Piteås utbud av handel, restauranger och caféer, säger Jenny Axelsson, avdelningschef kultur, park, fritid.


I parkkortet finns aktiviteter som ”Hitta växterna” och ”Parkbingo” kopplat till parkerna. I varje park finns dessutom en unik utmaning. När besökarna genomfört de olika aktiviteterna, parkbesöken och utmaningarna fyller de i sitt kort. Expeditionen lär ta en stund, Piteå kommun har 17 olika parker runt om i centrala Piteå, Munksund och Öjebyn.

– Alla våra parker har olika karaktär och olika storlek, det finns något för alla. Parkkortet är ett sätt att få fler att upptäcka dessa fantastiska och unika miljöer och vi hoppas att piteborna antar den nya parkutmaningen, utforskar parkerna och hittar sin egen favorit, säger Ulrika Boman, parkchef.


Parkkortet finns att hämta på Turistcenter, Stadshuset, Piteå Stadsbibliotek och Öjebyns bibliotek.