Uppsala öppnar ytterligare en fritidsbank

I en fritidsbank kan allmänheten låna idrotts- och fritidsutrustning gratis. I oktober öppnar Uppsala kommun sin andra fritidsbank, denna gång i Uppsala Tennis Klubbs, UTK, lokaler.I höstas öppnades Uppsalas första fritidsbank, i Gottsunda, efter en mycket framgångsrik insamling av idrotts- och fritidsutrusning. Bland de mer kända givarna finns innebandyprofilen Amanda Delgado Johansson, som har skänkt fyra av sina klubbor och tre par skor till Fritidsbanken.


– En fritidsbank bidrar till att ge alla möjligheter att utöva och testa olika idrotter och fritidsaktiviteter, även om de inte vill eller har råd att köpa nödvändig utrustning. Ur ett klimat- och miljöperspektiv är det dessutom toppen att utrusning återanvänds under hela sin livslängd istället för att glömmas eller kastas bort i förtid, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Inför sportlovet har trycket på Fritidsbanken i Gottsunda varit stort, och nu planeras för ytterligare ett insamlingstillfälle.


– Vi behöver mer utrustning. Nu inför sportlovet har till exempel skidor tagit slut. Det är ett väldigt tryck på att få låna. Det är verkligen jättekul att folk ur blandade målgrupper hittar till Fritidsbanken, säger Björn Hultén, projektledare vid Upplands idrottsförbund.


Starten av fritidsbankerna i Uppland sker genom samverkan mellan kommun, region Uppsala och Upplands Idrottsförbund/Sisu Idrottsutbildarna och oftast en aktiv förening. I och med att många samverkar uppnås fördelar som ligger i linje med fritidsbankens idéer om medveten konsumtion och samhällsnytta. I Gottsunda har Studiefrämjandet Uppsalaregionen valt att samarbeta. Vem som ska driva fritidsbanken i Gränby är ännu inte klart.


Den första fritidsbanken startade 2013 och sedan dess har det bildats fritidsbanker på en rad orter i Sverige. För att få använda begreppet ”fritidsbank” måste tre kriterier vara uppfyllda; alla får låna, allt är gratis och verksamheten ska ha fokus på miljö.