Upphandling ute för ny sporthall

F R I T I D Bergs Hyreshus AB har publicerat upphandlingen för att bygga en ny sporthall i Svenstavik i Bergs kommun, Jämtland. Sporthallen är en naturlig vidareutveckling utav skolområdet i Svenstavik.– Vi ser fram emot att tillföra en modern sporthall i Svenstavik. Dels för att matcha skolans verksamhet och dels för att öka möjligheterna för föreningslivet på orten och på sikt ytterligare öka Svenstaviks attraktionskraft, säger Hans Green, vd Bergs Hyreshus AB.


Sporthallen kommer att bli knappt 1700 kvadratmeter stor och entreprenaden omfattar projektering och produktion till fullt färdig anläggning.


Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling och sista dag för anbud ska vara Bergs Hyreshus AB tillhanda 5 februari 2018. Upphandlingen nås via UpphandlingsKontoret.