Upp och hoppa!

Stillasittandet är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. Vi sitter i genomsnitt 9 timmar om dagen. För mycket stillasittande leder till att man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer.Generation Pep* vill bryta vårt stillasittande för att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. För som vi alla vet gör barn som vi gör, inte som vi säger.


– Vi uppmanar därför alla som vill visa sitt engagemang att vara med och bryta stillasittandet. Vi vuxna behöver vara goda förebilder och ge våra barn möjlighet att leva ett så aktivt och hälsosamt liv som möjligt, säger Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef på Generation Pep.

Om man bryter stillasittandet bryter man också många av de negativa effekterna. Även den som tränar ett par gånger i veckan påverkas av att sitta långa perioder. Det viktiga är alltså att bryta det långvariga stillasittandet i vardagen. Så se till att du reser dig upp minst en gång i halvtimmen idag, och alla andra dagar.


– Stillasittande är ett globalt problem och får allvarliga konsekvenser för vår hälsa. Utmaningen är för stor för någon enskild aktör att hantera själv. Vi alla – privatpersoner, offentlig sektor, organisationer och företag – behöver ta ansvar tillsammans, säger Gerda Nilsson Tjernström.

Därför har Generation Pep tagit initiativ till kampanjen Upp och hoppa, Sverige! som drar igång idag tillsammans med en rad samarbetspartners. Samtliga partners informerar om initiativet och det kommuniceras också i sociala medier. Ledande företag från näringslivet samt flera stiftelser och organisationer engagerar sig genom att vid minst ett tillfälle idag bryta stillasittandet för allas barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.


* Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.