Unisport lanserar växtbaserat granulat för konstgräs

Ett 100 procent växtbaserat ifyllnadsgranulat för konstgräsplaner lanseras nu av Unisport. Granulatet utvinns av sockerrör och är biologiskt nedbrytbart, en faktor som både är unik och starkt efterfrågad på marknaden.


Det miljöanpassade konstgrässystemet Saltex Legacy™ är godkänt av FIFA. Bild: Unisport Scandinavia AB

Saltex BioFill™, som ingår i konstgrässystemet Saltex Legacy™, är världens första 100 procent växtbaserade ifyllnadsgranulat som är industriellt processat.


Granulatet är certifierat som 100 procent biologiskt nedbrytbart, 100 procent komposterbart, 100 procent organiskt och kan återvinnas till bland annat nytt ifyllnadsgranulat.

– Under många år har vi utvecklat miljöanpassade konstgrässystem. Saltex BioFill™ är en viktig del i att ytterligare förbättra konstgrässystemens totala livscykel utifrån ett hållbart miljöperspektiv, säger Andreas Jakobsson, Affärsområdeschef Konstgräs, Unisport.


Saltex Legacy™ är godkänt av FIFA för både bredd- och elitfotboll. I systemet ingår även en 100 procent återvinningsbar sviktpad. Systemet finns redan installerat på fotbollsplaner i Norge och Holland där spelare och driftspersonal är odelat positiva.