Ungas engagemang nyckel till att behålla dem i idrotten

Ungas intresse för träning och hälsa ökar och fler vill vara med och påverka samhället. Samtidigt hoppar tonåringar av idrotten för att de i sin vardag upplever press och stress och inte orkar eller har tid att idrotta. Vad måste idrotten då förändra för att ta tillvara de ungas engagemang så fler kan fortsätta idrotta längre?