Ultrafiltrering sparar både miljö och ekonomi

Kumla kommun har investerat i tekniken ultrafiltrering för att minska vattenförbrukningen på Djupadalsbadets anläggning. En bra investering för miljön som dessutom kommer att vara betald redan inom tre år.


#ultrafiltrering #djupadalsbadet #kumla
Simlärare Andreas Lutmark och drifttekniker Robert Janossy vid ett av rengöringsfiltren i Djupadalsbadets anläggning. Foto: Kumla kommun

Robert Janossy, drifttekniker på Djupadalsbadet, är den som först intresserade sig för ultrafiltrering och såg stora möjligheter att utveckla anläggningen miljömässigt.


– Det går mycket resurser för att hålla badvattnet rent och varmt och att förbättra tekniken på det här sättet är till gagn både för kommunens ekonomi och vår miljö, säger Robert Janossy.


Ultrafiltreringen rengör vattnet som spolar rent filtren i reningssystemen. Med den nya tekniken rengörs vattnet och förs tillbaka i systemet, i stället för att gå ut i avloppet som förbrukat vatten. I en anläggning som Djupadalsbadet handlar det om ungefär 30 kubikmeter vatten dagligen.

Kostnaden för inköp av vatten är 1 200 kr varje dag, alla årets dagar. Med den nya tekniken minskar den utgiften med 438 000 kr per år och investeringen kan betalas tillbaka på mindre än tre år. Därefter är det rena besparingar på vattenkostnaden årligen.


– Djupadalsbadet är en rätt ny anläggning och är väldigt modern. Jag vågar skryta med att vi har det bästa vattnet i hela regionen. Men vi ska inte luta oss tillbaka för det, allt går att förbättra. När vi kan vi spara på kommunens pengar och dessutom på vår miljö så är det helt rätt att utveckla anläggningen, säger Robert Janossy.

Hela investeringen kostade 1,7 miljoner kronor och projektet kunde genomföras tack vare ett bidrag genom Länsstyrelsen på 765 000 kronor. Andreas Brorsson, ordförande i den ansvariga nämnden, berättar att genom att göra snabba prioriteringar och tillföra mer pengar till samhällsbyggnadsnämnden så kunde investeringen genomföras på ett snabbt och effektivt sätt. Investeringen ligger också helt i linje med ambitionerna i kommunens miljöprogram.