Uddevalla öppnar esporthall

Uddevalla får snart en esporthall som kommer att vara bemannad och öppen efter skoltid fem dagar i veckan för ungdomar från 10 år och uppåt. Uddevalla esportsförening står för drift och datorutrustning medan Uddevalla kommun står för lokaler och projektmedel till att utveckla den öppna ungdomsverksamheten för att bryta segregationen.


#uddevalla #esport #esporthall
Genom att öppna en esporthall hoppas Uddevalla esportsförening och Uddevalla kommun på att kunna skapa en mötesplats för de som inte är aktiva i föreningslivet. Foto: Tomasz Mikolajczyk, Pixabay

– Esport är Sveriges och världens snabbast växande sport men det saknas mötesplatser, det är en jättevinst om vi kan fånga upp de ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet. Här i Uddevalla finns ett mycket stort intresse för esport och globalt spelar minst två miljarder människor tv- och datorspel, säger Karl Sergel, Uddevalla esportsförening.


Det övergripande målet med att öppna en esporthall är att skapa en mötesplats för personer som är intresserade av att spela datorspel. Att aktivera hemmasittare, vara en uppfångande verksamhet, minska stillasittandet, öka integrationen, vara en gemensam mötesplats för barn med och utan funktionsvariationer samt på sikt bidra till ökat deltagande i föreningslivet är andra samhällsvärden.

– Många sitter hemma och spelar, vilket gör att de blir väldigt ensamma. Genom att öppna en mötesplats där man kan träffa andra med samma intresse tror vi även att den psykiska hälsan kan förbättras hos många unga, säger Maria Lehto, enhetschef kultur och fritid.


Överenskommelsen mellan Uddevalla esportförening och Uddevalla kommun är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), och gäller från 1 december 2019 och ett år framåt. Överenskommelsen kan förlängas med ett år i taget.