Tuna slott i Lund återuppstår – som lekslott

Drygt 70 år efter att Tuna slott i Lund revs återinvigs det – om än i en annorlunda form. Ett nästan tio meter högt lekslott i samma stil som det tidigare slottet kommer att torna över Tunaparken våren 2021.

#tunaslott #tunaparken #lund #cado #lekslott #berg&dahl