Tryggare stad med Purple Flag-metoden

I takt med att trygghetsfrågan får allt större fokus i samhället blir det viktigare att hitta nya fungerande arbetssätt. Ett av dem är Purple Flag, en process med syftet att skapa ett socialt hållbart, rent och snyggt, tryggt, säkert och ett upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla.


– Det ligger mycket hårt arbete bakom och vi är många som är en del av det här, säger Ann-Charlotte Wedelsbäck, projektledare Purple Flag, om att Helsingborg utsetts till Årets Purple Flag-stad 2018. Foto: Helsingborgs stad

Idén kommer från England och sedan 2015 har Svenska Stadskärnor genomfört processen. För att bli certifierad enligt Purple Flag måste man uppfylla kraven inom fem fokusområden: säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner, från tidig kväll till sen natt.


Inom varje fokusområde ryms en mängd åtgärder som behöver organiseras, finansieras och åtgärdas. Det handlar om skyltprogram, belysning, renhållning, bevakning, upplevelser, jämställdhet, utsmyckning, gestaltning och samverkan med tydliga ansvarsområden. Enligt Purple Flag blir det lättare att enas och missförstånden minskar med deras metodik. När alla förstår vad man ska göra och varför då ökar också engagemanget.


– Det Purple Flag tillför är att förstärka relationerna och skapa nya gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan polis, nattvandrare och räddningstjänst etc. Förståelsen för varandras verksamhetsområden ökar, vilket underlättar samarbetet och ger ett bredare perspektiv på den egna staden, förklarar Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors Purple Flag Sweden.

Falkenberg, Nyköping, Kristianstad, Ludvika, Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen i Göteborg uppfyller kriterierna för att bli Purple Flag-certifierade. Falun, Haninge, Helsingborg, Linköping, Ludvika och Trollhättan har fått sina Purple Flag-certifikat förnyade och Helsingborg har utsetts till Årets Purple Flag-stad 2018.


– Det här priset visar att vi är på rätt väg i hur vi arbetar tillsammans med att utveckla vår stadskärna. Vi är vana vid att planera för dagtid men i takt med att vi får fler restauranger i stadskärnan blir upplevelsen av staden under kväll och natt allt viktigare, säger Hanna Candell, vd Helsingborg City.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: Helsingborg har på ett genomgripande sätt tagit med erfarenheterna från Purple Flag i sina politiska och kommersiella beslut. Staden har genomfört stora fysiska förändringar i stadsbilden och samlat viktiga intressenter bakom insatserna. I sin självanalys har man varit ärlig och transparent med sina styrkor och svagheter, vilket gett kraft och energi till förbättring och utveckling. Med visionen om att fler människor ska välja att besökka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare, har Purple Flag blivit ett vedertaget arbetssätt med avsikt att utveckla arbetet vidare i fler områden för att göra staden tryggare och bättre, dag som kvälls- och nattetid. Helsingborg är ett mycket gott exempel på hur Purple Flag förenar och förbättrar möjligheterna att skapa en attraktiv kvällsekonomi och de kan med stolthet hålla den lila fanan högt!