Trygga Ledare tar ungas trygghet i idrotten på allvar

Idrott ska vara förknippat med gemenskap och glädje, men det finns barn som går till sin idrott med en orosklump i magen. För att diskutera hur mobbning och kränkningar kan upptäckas, mötas och ageras förebyggande mot har projektet Trygga Ledare tagit initiativ till en serie panelsamtal om barns och ungas trygghet i idrotten.


Idrottsminister Amanda Lind var en av gästerna när Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends genom satsningen Trygga Ledare, bjöd in till panelsamtal om barn och ungas trygghet inom idrotten.
Idrottsminister Amanda Lind var en av gästerna när Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends genom satsningen Trygga Ledare, bjöd in till panelsamtal om barn och ungas trygghet inom idrotten. Foto: Mikael Sjöberg

Trygga Ledare är en flerårig satsning av Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends för att säkra en trygg stallmiljö. Innehållet i satsningen bygger på ungas röster och erfarenheter från ledare i alla åldrar inom ridsporten.

Panelsamtalen, som finns att se på YouTube, vänder sig inte bara till ridsporten utan till ledare inom hela idrotten. Idrottsminister Amanda Lind var en av gästerna i samtalen om idrottande barn och ungas trygghet.


– Jag tror på en ansvarstagande idrottsrörelse som tar trygghetsfrågorna på allvar, som erkänner att det finns problem, som inte räds att prata om det som är obehagligt. Det är inte farligt att ta i de här frågorna. Det är en ren nödvändighet, säger Amanda Lind.

I de tre samtalen pratar olika paneler om trygga strukturer, idrottsrörelsens ansvar, ledarens arbete i föreningen och ungas inflytande och delaktighet, vilket är avgörande för en trygg idrott. Barnkonventionen är den självklara utgångspunkten och deltagarna delar med sig av sina perspektiv, tankar och konkreta tips på hur man som ledare, förening eller förbund kan arbeta för en trygg vardag för barn och unga.

– Mobbning och utanförskap kan ta sig i uttryck på så många olika sätt och kan vara svårt att upptäcka. För att kunna göra något åt det måste vi våga visa på problembilden och hur vi tillsammans kan stoppa mobbning – innan det händer, säger Catrine Andersson, projektledare för satsningen Trygga ledare på Svenska Ridsportförbundet.

Tanken är att panelsamtalen ska kunna användas av alla inom idrotten för att lyfta trygghetsfrågorna, inte minst som diskussionsunderlag och workshops i idrottsföreningar.


– Vår önskan är att de här samtalen ska fortsätta ut på stallbackar och i alla föreningar. Vi har en nollvision mot mobbning, kränkningar och övergrepp. Trygghetsfrågorna ska genomsyra allt vi gör. Vi kommer aldrig luta oss tillbaka. Samtalen om trygghet måste fortsätta, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.


Bild ur kampanjfilmen ”Stallkänslan” som visar kontrasten mellan verklighet och vision när det gäller en trygg stallmiljö.
Bild ur kampanjfilmen ”Stallkänslan” som visar kontrasten mellan verklighet och vision när det gäller en trygg stallmiljö. Filmen är framtagen för Trygga Ledare av The Amazing Society och målet är att skapa engagemang kring trygghetsfrågorna inom ridsporten. Foto: The Amazing Society

I en ny kampanjfilm, “Stallkänslan”, visar Svenska Ridsportförbundet och Friends kontrasten mellan verklighet och vision. Mobbning och utanförskap finns även inom ridsporten – trots nolltolerans.

– Det absolut enda sättet att stoppa mobbning och kränkningar är att göra något innan någonting händer, alltså jobba förebyggande och främjande. Det visar all forskning, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Hon menar att barns utsatthet för kränkningar, mobbning och trakasserier är ett samhällsproblem som drabbar folkhälsan.


– Vi vuxna måste våga ta samtalet och sätta gränsen för vad som är okej och inte på nätet, i stallet och samhället som stort. Det är det viktigaste och mest prioriterade uppdrag som vi vuxna har. Med filmen som utgångspunkt vill vi inspirera och accelerera samtalet om vilken ridsport vi vill bygga för våra barn fri från mobbning och kränkningar, säger Maja Frankel.

De tre panelsamtalen finns att se på YouTube. Klicka på respektive rubrik för att komma till det inspelade samtalet.


Trygga strukturer

Hur kan man på förbundsnivå skapa strukturer för en trygg idrott? Panelen lyfter vikten av systematiskt trygghetsarbete, att se problemen, våga agera och ha vassa verktyg för att kunna när något händer.

Gäster: Amanda Lind, Idrottsminister, Catrine Andersson, Projektledare Trygga Ledare Svenska Ridsportförbundet, Anders Jonsson, Utvecklingschef Svenska Innebandyförbundet och Malin Träff, Barn och ungdomsansvarig Riksidrottsförbundet. Moderator: Maria Persson, sakkunnig idrott, Friends.


Tryggt ledarskap

Idrottsledare har ett stort och viktigt ansvar för barns- och ungas trygghet. Hur kan man som ledare jobba för att skapa trygga miljöer? Finns det konkreta tips. Och vad säger Barnkonventionen?

Gäster: Cecilia Åhl, ansvarig frivilliga och idrott Unicef, Jonas Hyttring, ledare i Västerås Hockey, Gabriella Torell Palmquist, lärare pedagogik Ridskolan Strömsholm och Calle Gustafsson, utbildningschef Friends. Moderator: Maria Persson, sakkunnig idrott, Friends.


Ungas delaktighet

Ett samtal om ungas rätt till delaktighet, vuxnas ansvar för trygghetsarbetet och bra strukturer som ger unga inflytande – på riktigt. Och hur unga är experter på sin samtid och delaktighet en förutsättning för framgång.

Gäster: Maja Frankel, Generalsekreterare Friends, Sara Grelle ordförande i Svenska Ridsportförbundets Centrala ungdomssektion och Ida Fredman, Alviks basket spelarråd.

Moderator: Maria Persson, sakkunnig idrott, Friends.