Tryckluft och biokol kanske kan rädda gatuträd

Utvecklare på Malmö stad sökte efter ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att rädda eller liva upp äldre träd i hårdgjord stadsmiljö. Kanske finns svaret i att med tryckluft skjuta ner biokol i marken runt äldre träd som en gång planterats utan bra förutsättningar för att växa och bli gammalt.


#trädistadsmiljö #stadsträd #biokol
Det är inte alltid lätt för träd att växa sig stora i hårdgjord stadsmiljö. I Malmö undersöker man nu om biokol nerskjuten med hjälp av tryckluft kan hjälpa träden att leva längre. Genrebild foto: Pexels, Pixabay

Malmö stad deltar i Vinnova-projektet ”Rest till Bäst – Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället”. Syftet med projektet är att visa att olika organiska restprodukter kan omvandlas till biokol med hög reningsgrad. Användning av biokol både förbättrar odlingsförhållanden och kan hjälpa till att sänka koldioxidhalten i luften eftersom biokol fungerar som en koldioxidsänka. Med biokolet återförs kol till marken där biokolets nedbrytningstid är cirka tusen år.


I Malmö stad gjorde man under sommaren försök att med hjälp av tryckluft skjuta ner biokol i en befintlig växtbädd. Försöket delades upp i fyra delar: en del lämnades utan åtgärd, i en del luckrades växtbädden upp med hjälp av tryckluft, en del fick ogödslad biokol nerskjuten i växtbädden och i en del sköts gödslad biokol ner.

Försöket kommer att följas upp över tid och kan ge värdefulla lärdomar. Utvecklarna hoppas på ett första resultat redan efter nästa sommar. Förhoppningen är att tryckluftens luckrande effekt tillsammans med biokolets positiva egenskaper ska ge träden bättre förutsättningar att växa sig stora. På så sätt får träden möjlighet att bidra med alla de ekosystemtjänster vi behöver, till exempel förbättrad dagvattenhantering och bättre luftkvalitet.