Malmö utnämnt till Tree City of the World

Malmö har tilldelats utmärkelsen Tree City of the World 2019 som ges till framstående ”trädstäder”. Utmärkelsen är ett initiativ av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO samt Arbor Day Foundation.


#treecityoftheworld #malmö #pildammsparken #ekosystemtjänster
Malmös satsning på att värna sina träd har nu uppmärksammats internationellt genom utnämningen till Tree City of the World 2019. Foto: Jonas Ericsson (CC BY-SA 3.0)

– Jag är stolt över Malmös utmärkelse som en av Europas första Tree Cities of the World. Utmärkelsen ligger i linje med stadens mål om ökat fokus på träds betydelse för Malmö, säger Andreas Schönström, tekniska nämndens ordförande.


Utmärkelsen ges till städer som aktivt arbetar med att utveckla sitt trädbestånd och synliggör träds betydelse bland annat ur hälso-, klimat- och välmåendeperspektiv. Målet med utmärkelsen är att få fler städer att se värdet av och utveckla sitt trädbestånd.

– Träden i Malmö bidrar med väldigt stora ekosystemtjänster. De gör oss friskare och ger en stad som är mer tålig mot störningar. Den här utmärkelsen ska ses som ett kvitto på ett mångårigt arbete med att värna stadens träd, men också som en uppmaning till alla oss invånare – att reflektera över vad våra träd bidrar med – och tänka en gång extra innan man tar fram sågen, säger Larsola Bromell, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret.


I september 2021 anordnar International Society of Arboriculture (ISA) en stor internationell trädkonferens i Malmö med omkring tusen trädintresserade deltagare från hela världen. Det är bara tredje gången som denna konferens hålls utanför Nordamerika sedan 1924.