Tre simhallar byggs i Nacka

Nacka kommun har upphandlat Tagehus Bad & Fritid AB för att bygga, äga och driva en ny simhall i Saltsjöbaden. Den nya simhallen ska ersätta Näckenbadet och byggs på samma plats som föregångaren. 


En ersättningsbassäng byggs nu i närheten av Näckenbadet för att säkra tillgången till bassängtid för föreningsliv, skolor och nackabor under tiden den nya permanenta simhallen byggs.


Den nya simhallen blir den första av tre nya simhallar som ska byggas när Nacka växer och bygger stad.

– Nu tar vi det första steget mot en ny modern simhall i Nacka och mot att utveckla Saltsjöbadens idrottsplats till en än mer attraktiv mötesplats. Det blir en vacker byggnad som smälter in i miljön och vi ser fram emot att välkomna skolor, föreningar och nackabor till vår nya simhall, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun.

Arbetet startar sommaren 2018 och planeras vara klart under hösten 2020.


Tagehus anbud baseras på samverkan med NCC, Medley och Cemi. En förutsättning för avtalet är att den aktuella fastigheten upplåts med tomträtt. Beslut om upplåtelse av tomträtt kan fattas av Nacka kommun den 29 januari.