Malmö planterar nya träd som svar på trädvandalism

250 träd har skadats eller vandaliserats i Malmö den senaste tiden. Nu meddelar tekniska nämnden sitt svar på vandalismen: För varje skadat träd planterar Malmö stad ett nytt, även om det skadade trädet klarar sig. Inga träd ska försvinna på grund av vandalism och förstörelse.


#trädvandalism #trädvandal
Ett nytt träd för varje vandaliserat träd. Det är Malmö stads svar på den senaste tidens trädvandalism. Här syns Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, och Håkan Linné (L), vice ordförande, flankerade av Thim Lang, Cochai Sheer, Mohammed Al-Siaghy och Ali Hussien Maskhor Al-Alwan från Kommunteknik då ett cederträd planterades i Folkets park. Foto: Malmö stad

I nuläget ser det ut som att alla vandaliserade träd kommer att klara sig tack vare tidiga hjälpinsatser. Men fortfarande kan trädens tillväxt hämmas av skadorna och livslängden kan bli kortare än annars.

Malmös parker och växtlighet i offentliga miljöer är de flesta malmöbors vanligaste upplevelse av grönska.


– Vi bor tätt i Malmö. Det finns mycket som är bra med det, till exempel att vi skapar liv, rörelse och storstadskänsla på en ganska liten yta. Men det gör också att vi behöver vår grönska mellan husen. Träd har stor betydelse för stadens känsla. Den som ger sig på träden förstör alltså också en del av känslan i staden. Det tänker vi i styret inte tillåta, säger tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S).


I Malmö stads plan för 2021 fanns redan att plantera 1600 träd. Nämndens besked innebär att ytterligare 250 träd ska planteras.


– Jag förstår inte hur den som förstör träden tänker, om den person som har gjort det här tror att vandalismen kommer resultera i att vi tar bort träd i staden så har hen fel. Om vi redan haft som mål att utöka trädplanteringen så är det inte en fungerande strategi att förstöra för malmöborna om man inte tycker om träd och grönska i staden, det får snarare motsatt effekt, säger Håkan Linné (L), tekniska nämndens förste vice ordförande.

FN:s organ för skogsbruk, jordbruk och livsmedel (FAO) har tilldelat Malmö utmärkelsen Tree City of the World 2020, som ges till framstående trädstäder i världen. Det är andra året i rad som Malmö får utmärkelsen.


– Det har varit vår ambition under hela mandatperioden att utöka nyplanteringen av träd ordentligt. Det gör vi för att träden för med sig flera nyttor både vad gäller bullerdämpning och biologisk mångfald, men också för att det finns forskning som visar att träd höjer trivseln. Det är ett arbete som fått uppmärksamhet också utanför Malmö genom de utmärkelser vi har fått, säger Håkan Linné.