Svårt att kombinera traditionell föreningsidrott och sociala projekt

Idrotten ska omfatta alla, främja integration och gärna hitta nya vägar till nya grupper. Det är ett par av tankarna bakom det statliga idrottsstödet. Men hur kan man a