Svårt att kombinera traditionell föreningsidrott och sociala projekt

Idrotten ska omfatta alla, främja integration och gärna hitta nya vägar till nya grupper. Det är ett par av tankarna bakom det statliga idrottsstödet. Men hur kan man använda idrotten som medel för att nå dessa målsättningar? I en ny avhandling har Daniel Bjärsholm analyserat förutsättningar för att bedriva socialt entreprenörskap inom idrottslig verksamhet.


#handslaget #idrottslyftet #föreningsidrott #danielbjärsholm #socialt entreprenörskap
Sociala projekt inom idrotten krockar ofta med det kommersiella perspektivet menar Daniel Bjärsholm, doktorand i Idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Foto: Leo Lee, Pixabay

Sociala projekt inom idrotten krockar ofta med det kommersiella perspektivet menar Daniel Bjärsholm, doktorand i Idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Foto: Leo Lee, Pixabay


I sin forskning har Daniel Bjärsholm utgått från utvärderingarna av de statliga idrottssatsningarna Handslaget och Idrottslyftet. Syftet med satsningarna var bland annat att rekrytera fler unga till idrotten, och att få dem att stanna kvar genom att exempelvis utveckla nya verksamhetsformer. Men effekterna blev måttliga: de extra medlen användes ofta av lokala idrottsföreningar och förbund till att istället utveckla den ordinarie verksamheten.


– Det finns ett växande intresse för socialt entreprenörskap i samhället, även inom idrotten. Men inom föreningsidrotten riskerar dessa satsningar ofta att krocka med tävlingsdelen och det kommersiella perspektivet, säger Daniel Bjärsholm, doktorand i Idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

De flesta kopplar ihop idrott med tävling. Daniel Bjärsholm har utgått från en mer inkluderande och flexibel definition – att det är utövarna själva som avgör om det är idrott som de håller på med. ​Han menar att idrott inte behöver bedrivas i föreningsform, utan kan förekomma i andra sammanhang och former.

​Som kännetecken på socialt entreprenörskap inom idrott lyfter Daniel Bjärsholm att aktiviteterna korsar olika samhällssektorer, att eventuellt ekonomiskt överskott används som medel, inte som mål, att idrotten används som medel, inte som mål samt att verksamheterna har en inkluderande demokratisyn.


I avhandlingen har han gjort fallstudier av verksamheter som lever upp till detta, däribland Visingsö AIS, som vill erbjuda aktiviteter för alla på Visingsö, och projektet Fotboll för Integration, som med hjälp av fotboll erbjuder flickor en introduktion till det svenska samhället.

​– Den sociala dimensionen är central i verksamheterna. Ytterst handlar det om demokrati, att man ges inflytande och del av en gemenskap oavsett faktorer som kön, ålder eller idrottsliga färdigheter, säger Daniel Bjärsholm.

​Det ekonomiska stödet till svensk idrott har ökat markant, samtidigt som stora delar av ökningen bestått av villkorade projektbidrag med tydliga sociala förtecken. Daniel Bjärsholm tror att kombinationen traditionell föreningsidrott och sociala projekt kan vara svår.


​– När projektpengarna tar slut hamnar föreningen vid ett vägskäl – ska man lägga ner projektet eller införliva det i kärnverksamheten? Den mixen kan vara svår att balansera, säger Daniel Bjärsholm, som också ser en begränsning i att det statliga stödet distribueras via Riksidrottsförbundet (RF) till dess medlemsföreningar.

​– Det gör det svårare för dem som inte är med i RF att finansiera idrottsaktiviteter med ett socialt perspektiv som kanske är just nyskapande.