Träffpunkt Idrott återkommer 2022

Svenska Mässan i Göteborg meddelar att de beslutat att inte genomföra Träffpunkt Idrott i år utan att nästa mässa genomförs 2022, precis som planerat. I väntan på den arrangeras en pop up-konferens i Stockholm i början av nästa år. ​

Träffpunkt Idrott 2020 skulle ha ägt rum i mars i år men ställdes in på grund av coronapandemin. Beslutet att ställa in årets mässa istället för att genomföra den vid ett senare tillfälle, togs av arrangörerna efter samtal med utställare, intresseorganisationer och partners.

​ För att ändå tillgängliggöra årets mässinnehåll av aktuella ämnen, seminariepunkter och branschfrågor arrangeras en pop up-konferens i Stockholm den 15–16 februari 2021. Nästa Träffpunkt Idrott genomförs som planerat på Svenska Mässan i Göteborg den 22–24 mars 2022.