Trädutmaning ska förbättra Helsingborgs luft

Helsingborg utökar sitt arbete att använda träd som naturliga reningsverk. Under 2020 kommer staden att plantera minst 8000 träd och utmanar samtidigt invånare, företag och föreningar att bidra med egen trädplantering.


#treesincitieschallenge #stadsträd #luftkvalitet #helsingborg
Skogsek, Quercus robur, är det vanligaste trädet i Helsingborg följt av avenbok, bok, fågelbär/körsbär och vårtbjörk. Den ståtliga eken på bilden står dock på annat håll i Skåne. Foto: Jorchr (CC BY-SA 3.0)

Förra året gick Helsingborgs stad med i Trees in Cities Challenge, en världsomfattande FN-kampanj för att öka antalet träd i världens städer. Genom sitt deltagande vill staden bidra till att använda träd som ett sätt att förbättra klimatet och totalt drygt 8000 träd har planterats eller kommer att planteras. Samtidigt uppmanas invånare, företag och föreningar att också hjälpa till att göra Helsingborg till en grön förebild.


Helsingborgs träd utgör tillsammans ungefär 14 procent av stadens yta. Det motsvarar nära 39 kvadratkilometer bladyta. Bladytan relaterar bland annat till hur effektiv borttagningen av föroreningar i luften är.

– Träd är en ovärderlig resurs i vårt arbete mot klimatförändringar. Jag tror många känner till att de binder koldioxid och renar luften men de bidrar till så mycket mer, inte minst till goda livsmiljöer och trivsel för såväl människor som djur, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.


Träd minskar även effekten vid översvämningar, de minskar mängden kol i atmosfären genom att binda den i sin vävnad och de ökar den biologiska mångfalden. De ger också skugga och bidrar till en vacker miljö.


Invånare, företag och föreningar som vill vara med i trädutmaningen kan registrera de träd de planterar på en webbsida för projektet. I dagsläget har 108 privatpersoner registrerat sina nyplanterade träd. Wihlborgs fastigheter, ett av de företag som antagit stadens utmaning, kommer att plantera 32 träd – ett för var och en av företagets medarbetare i Helsingborg.