Tjejerna får nyckeln till Helsingborg

Med bidrag från Vinnova och Visionsfonden driver Tengbom tre projekt inom området för normkreativa gestaltningsprocesser. Erfarenheterna från de separata projekten ska bidra till att stärka flickors och exkluderade gruppers röst i stadsutvecklingsprocessen.


#VarÄrTjejerna är ett stadsutvecklingsprojekt där 15-åriga tjejer skapar visioner för Helsingborg. Studiochef Vesna Vasiljkovic i mitten. Foto: Tengbom

Ett av projekten är #VarÄrTjejerna som genomförs i Helsingborg. Resultatet av detta ska synas i Helsingborg redan i sommar.


– Våra städer är ritade baserat på en manlig norm, det har till och med våra 15-åriga tjejer koll på. Som arkitekter vet vi att detta inte är optimalt, men ändå har vi inte fullt ut omprövat våra metoder eller verktyg för att planera städer som ska fungera för alla eller proaktivt inkludera några som behöver inkluderas, säger Vesna Vasiljkovic, studiochef i Helsingborg.

#VarÄrTjejerna är en Bottom Up-process där 15 tjejer i årskurs åtta ges full kontroll att leda en process och utveckla tre platser i Helsingborg helt utifrån deras drömmar, behov och tankar. För processen skapas en VR-metodik och -miljö som tjejerna ”skissar" i. Projektet avslutas med att en testyta byggs upp tillfälligt under sommaren och därefter sammanfattas arkitekternas observationer i en rapport. I projektet finns också genusforskaren Anne-Charlotte Cellerstig.


I Skärholmen genom förs sommarprojektet Vi skapar staden, ett samarbete mellan landskapsarkitekter och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Under sommarjobbsveckorna kommer arkitekterna diskutera och uppmuntra ungdomarnas idéer och tankar om makt och prioriteringar i stadsplaneringen. En idé kommer att testas i verklig skala.


Syftet är att skapa intresse kring stadsplanering och utveckla de kommunala sommarjobben till ett forum för ungdomar att påverka sin närmiljö. På lång sikt är förhoppningen att projektet kan bidra till att mångfalden i arkitekt- och planeringsbranschen breddas.

Tengboms erfarenhet säger att flera kommuner saknar strategi för att jobba med sociala frågor med fokus på jämlikhet och integration i stadsutvecklingsprocessen. Lärdomarna från projekten är därmed starten och grunden till en digital kunskapsplattform kallad Normkreativ Arkitektur. Plattformen är framtagen med ambitionen att göra frågor om staden som en plats för alla relevanta och intressanta även för allmänheten.