10 miljoner till testbädd för skötsel av grönytor

Testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg har beviljats tio miljoner kronor av Vinnova och medverkande partners. Genom digitalisering ska ett helt nytt genomgripande system och helhetskoncept skapas för effektiv och fossilfri skötsel av grönytor.


#hållbarasmartaparker #testbädd #grönyteskötsel #parkskötsel #johannebergsciencepark #trädgårdsföreningen
Trädgårdsföreningen i Göteborg är en av platserna för testbädden Hållbara Smarta Parker. Aktörer som vill prova innovativ teknik, tjänster eller arbetsmetoder som kan bidra till projektets mål välkomnas. Foto: Johanneberg Science Park

Genom digitala sensorer i marken och på maskiner, tillsammans med högupplösta satellitbilder, hoppas projektgruppen kunna skapa en helhetsbild som gör att man kan arbeta mer behovsstyrt. Samtidigt läggs en grund för skiftet till en elektrifierad maskinpark.


– ­Vi vill gå från ett arbetssätt där vi utför olika uppgifter enligt ett regelbundet tidsschema till att göra insatser när de verkligen behövs. Detta blir ju möjligt om vi har digitala sensorer som kan ge oss information om till exempel fuktighet i marken och ljusinsläpp på olika platser. Denna information, tillsammans med data som visar hur våra maskiner används, blir också en viktig komponent när vi ska ta steget mot en fossilfri maskinpark, säger Mats Pervik på Göteborgs Stads Leasing som leder projektet.

Testbäddarna som redan installerats i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen är en del av samarbetet Hållbara Smarta Parker som initierades av Johanneberg Science Park, Husqvarna, park- och naturförvaltningen samt ett antal övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, under 2018.


Med den nya finansieringen, där Vinnova bidrar med fem miljoner kronor under tre år och medverkande partners skjuter till ytterligare fem miljoner kronor, vill man fördjupa och bredda satsningen med fler aktörer. Ett viktigt tillskott är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som bidrar med vetenskaplig utvärdering och analys.


– Grönytor är en viktig del av människors välbefinnande, inte minst i urbana miljöer, Målsättningen är förstås att genom effektiv användning av resurser kunna fortsätta underhålla dessa viktiga andningshål i en växande stad, men även att öka biodiversitet och minska skötselns miljöpåverkan. Testbädden vi bygger upp kommer att vara en öppen arena där vi välkomnar olika aktörer som vill prova innovativ teknik, tjänster eller arbetsmetoder som kan stötta dessa mål, säger Evdoxia Kouraki, projektledare på Johanneberg Science Park.