Teaterplan omgjord till en levande och grönskande plats

Uppdaterat: 3 juni 2021

Ny belysning, grönska, utsmyckning, vattenlek och sittplatser – Teaterplan i Örebro har fått ett ordentligt lyft och blivit en plats som bjuder in till lek, vila och möten.


Teaterplan i centrala Örebro har förvandlats till en inbjudande, trygg plats för möten, lek och vila.
Teaterplan i centrala Örebro har förvandlats till en inbjudande plats. Utanför bild till vänster går ett uppskattat gångstråk längs Svartån som nu har uppdaterats med bättre belysning. Foto: Fredrik Kellén/Örebro kommun

Teaterplan ligger centralt i Örebro och omgörningen har fokuserat på att tillvara på läget och låta det bli en ny trygg och levande plats.

– För att öka tryggheten i området är Teaterplan nu ombyggd till en inbjudande och tillgänglig mötesplats där människor vill vistas. Vi har utvecklat det uppskattade gångstråket längs ån med mer trygghetsskapande belysning och bekväma möbler. Vi har skapat flera miniparker som bjuder in till spännande lekmöjligheter. Just lekmiljö för barn är något som idag saknas i centrala Örebro, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

Teaterplan har flera lekmiljöer med vatten.
Teaterplan har flera lekmiljöer med vatten. Ett välkommet tillskott då det tidigare har saknats lekmiljöer för barn i centrala Örebro. Foto: Fredrik Kellén/Örebro kommun

Teaterplan har efter omgörningen plats för lek med flera lekfigurer och lekmiljöer med vatten. Det finns fler sittplatser i både sol och skugga med blommande markgrönska att titta på. Belysningen är ny liksom väderskydd och cykelställ. Samtidigt har teatern fått en välkomnande och tillgänglig entréplats vid dess huvudentré.

– Vi har skapat flera olika slags miljöer, för att så många som möjligt ska trivas här. Här finns platser för att både sitta och njuta i lugn och ro, eller delta i livfull lek. Det finns många detaljer och mycket att uppleva, berättar Tina Andersson, landskapsarkitekt för platsen.


Utformningen utgår från platsens möjligheter, närheten till Svartån och har en koppling till kulturmiljön.


– Vattenlek har visat sig vara eftertraktad av många och nu har vi fått möjlighet att anlägga det här mitt i centrum, vilket är jättekul. Miljön runt vattenleken har många spännande inslag som kan sätta igång fantasin. Den har inspirerats av både teaterverksamhetens sceneri-språk och grönskande träskmiljöer i naturen, säger Tina Andersson.

Några av de fantasieggande inslag som dykt upp är små roliga figurer i rabatterna. De behöver få namn och alla förslag mottages på sidan orebro.se/teaterplan.


De små figurerna som flyttat in på Teaterplan behöver namn.
De små figurerna som flyttat in på Teaterplan behöver få namn. Gå in på orebro.se/teaterplan och skicka in förslag. Foto: Fredrik Kellén/Örebro kommun

Under ombyggnaden av Teaterplan fann man arkeologiska fynd som kan dateras från århundradena fvt till tidigt 1900-tal. Man har bland annat hittat stengrunder till tre hus, där den äldsta är från 1500-tal, samt en knuttimrad stuga vars ena timmerstock daterades till 1400-tal. Man hittade även en stenlagd gata vid utgrävningen. Läs mer om fynden på Arkeologgruppens hemsida.