Ta en virtuell åktur med Göteborgs linbana

Göteborg har en annorlunda plan för förflyttningen av människor i staden. De planerar för en stadslinbana som ska sträcka sig från Wieselgrensplatsen på Hisingen till Järntorget.Detaljplanerna för stadslinbanan är just nu ute för samråd med boende, besökare och näringsliv. För första gången i Göteborg används en digital tredimensionell modell för att visa hur det kan komma att se ut. Modellen är interaktiv och gör det möjligt att förflytta sig till olika platser i Göteborg för att se stadslinbanan.


Det går alltså att titta ut från det egna köksfönstret, undersöka om stadslinbanan syns från en favoritplats i staden eller att prova utsikten från gondolerna uppe i luften. Detta ger en unik möjlighet till ökad förståelse för förslaget.

Boende och besökare har också möjlighet att komma åt samrådshandlingarna och samrådets underlagsmaterial från modellen. Dessutom är det möjligt att komma direkt till samrådets officiella synpunktshantering. Förutom att ta del av detaljplanerna för samrådsförslagen till stadslinbanan vid de olika samrådsmötena, finns 3D-visualiseringen tillgänglig på webben.


– På det här sättet får göteborgarna en bättre chans att förstå samrådsförslaget. Det ger ökad transparens i planprocessen och ger möjlighet till mer demokratiskt inflytande när något som kan upplevas som så abstrakt, som en linbana, blir lättare att ta till sig. Förhoppningsvis kan det också minska osäkerheten om hur linbanan uppfattas för boende och verksamma nära stadslinbanan, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad.


3D-visualiseringen är gjord av stadsbyggnadskontorets visualiseringsteam. Vid samrådsmötena finns möjlighet att bli professionellt guidad i modellen.