Synskadade simmare kommer själva klara vändningarna

Daniele Cardinale, test-och träningsrådgivare på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum och forskare vid GIH, arbetar för att ta fram en produkt som gör det möjligt för synskadade simmare att klara av vändningar vid bassängkant på egen hand.


#synskadadesimmare #danielecardinale #GIH
Daniele Cardinale, forskare vid GIH, har tagit fram en prototyp på en uppfinning som kan hjälpa synskadade simmare att vända själva i en simbassäng. Foto: Louise Ekström/GIH

Det är ett reellt problem för synskadade simmare att inte själva kunna vända vid bassängkanten. För att vända krävs en person vid sidan om bassängen som signalerar avståndet till kanten. Då vet simmaren hur många simtag som återstår.


Daniele Cardinale insåg att det inte borde vara ett så stort problem att lösa om man kombinerar olika bärbara sensorer som mäter bland annat armtagens längd och antal, hastighet och hjärtats frekvens. Uppfinningen kallas Breaking swimming barriers, BSB, och kan användas av alla simmare och inte bara synskadade. Målet är att testa prototypen innan sommaren.

– Förhoppningen är att den ska öka människors funktionsförmåga och göra det möjligt för fler att vara delaktiga. Denna uppfinning kommer förhoppningsvis att medföra att fler kan få en meningsfull aktiv fritid och en bättre hälsa, säger Daniele Cardinale.


Forskningsprojektet finansieras av Vinnova och det stöds även av KTH och GIH Innovation.