”Inför sommaren” tema i film om Sveriges utemiljöer

Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare sex kortfilmer för att uppmärksamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv. Nu har film nummer två släppts med temat ”Inför sommaren".


#movium #FöreningenSverigesStadsträdgårdsmästare #utemiljöer #urbanautemiljöer #offentligaplatser
I den andra filmen om Sveriges utemiljöer samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästare John Taylor. Foto: Anders Rasmusson, Tankesmedjan Movium vid SLU

Filmproduktionen är ett samarbete mellan Tankesmedjan Movium vid SLU som fyller 40 år och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare som fyller 100 år under 2020. Den första filmen, ”Grönskans betydelse”, publicerades i mars på Tankesmedjan Moviums YouTube-kanal.

Den andra filmen handlar om hur det är full rulle så här års. Förberedelserna inför växtsäsongen påbörjas långt i förväg för många av kommunens medarbetare. Arbetet är hektiskt och kräver noggranna förberedelser och bred kompetens hos alla involverade för att nå ett gott resultat.


I filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästaren John Taylor, en profil i branschen som inspirerar omvärlden och som vill bidra till att höja kvaliteten i trädgårdar och parker i olika sammanhang.


I filmen medverkar även Karin Svensson, landskapsarkitekt och adjunkt vid SLU i Alnarp, och pratar bland annat om tätortsnära natur och hur kommunerna kan tänka praktiskt vid anläggningen av till exempel mattor av vit- och gulsippor.

Övriga medverkande är Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare i Enköping, och Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare i Linköping, som tillsammans med medarbetare diskuterar förberedelser inför sommaren utomhus och i växthus.


Se filmen ”Inför sommaren” här.