”Inför sommaren” tema i film om Sveriges utemiljöer

Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare sex kortfilmer för att uppmärksamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv. Nu har film nummer två släppts med temat ”Inför sommaren".