Sveriges utemiljöer uppmärksammas i ny filmserie

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? Under 2020 gör Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en serie om sex kortfilmer för att uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer.


#tankesmedjanmovium #föreningensverigesstadsträdgårdsmästare #grönskansbetydelse
I den första filmen om utvecklandet av urbana utemiljöer samtalar Titti Olsson (t h), Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket. Foto: Anders Rasmusson, SLU

I år fyller Tankesmedjan Movium vid SLU 40 år och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare fyller 100 år. För att fira det producerar de tillsammans en filmserie om utvecklandet av våra utemiljöer utifrån olika perspektiv, exempelvis ”fyra årstider”, ”inför sommaren” och ”en framtidsspaning”.


I den första filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, om grönskans betydelse utifrån bland annat FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU, pratar bland annat om betydelsen av parkernas storlek för hur de påverkar människors hälsa och välbefinnande.

I filmen berättar även Ulrika Bohman, stadsträdgårdsmästare i Piteå, om grönskans betydelse för hälsa och välbefinnande hos invånarna, Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborg, om grönskans betydelse för social och ekologisk hållbarhet i samhället samt Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare på Gotland, om grönskans betydelse för den biologiska mångfalden. ​ Under året kommer sex filmer att publiceras på Tankesmedjan Moviums webbsida och YouTube-kanal. Se den första filmen här.