Sveriges Olympiska Akademi satsar på innovation

Vi delar löprundan, lägger sensorer i skorna, och har full koll på varje hjärtslag. Tekniken blir ett allt viktigare hjälpmedel för idrottaren att nå sin fulla potential. Nu lanserar Sveriges Olympiska Akademi ett acceleratorprogram för att stärka den svenska innovationskraften inom sportteknik.


Racefox är en sportapp som har sitt ursprung i KTH-forskning. Foto: Racefox

Sveriges Olympiska Akademi (SOA) är en stiftelse grundad av Sveriges Olympiska Kommitté, KTH, Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm. Tillsammans med den internationella organisationen HYPE Sports Innovation lanserar SOA nu Spin Accelerator Sweden, ett accelerationsprogram med fokus på sportinnovationer. Genom programmet möts akademin, sportvärlden och techsektorn på en internationell arena.
KTH Innovation och Handelshögskolans Center for Sports and Business ansvarar för genomförandet av programmet, med målet att satsningen ska bidra till nya lösningar för både elitidrottaren och vardagsmotionären. Fokus ligger på idrottaren.


– Det spelar ingen roll vilket kön personen har eller om den är elitidrottare eller motionär, utan det handlar om att varje individ ska kunna nå sin fulla potential. Därför valde vi idrottaren som tema, säger Lisa Ericsson, chef för KTH Innovation.

Stockholm är ett av världens främsta centrum för innovation, och nummer tre i Europa inom sportteknik (KPMG). Att koppla ihop detta med HYPE Sports Innovation, som är världens största globala ekosystem för innovation inom sport, ska ge deltagarna en fördel.


– Vi är övertygade om att svensk idrott kommer utvecklas, både kunskapsmässigt och praktiskt när innovation och teknik blir en del av vardagen för hela den svenska idrottsrörelsen, säger Martin Carlsson-Wall, chef för Handelshögskolans Center for Sports and Business.

I satsningen ingår också några av världens ledande universitet inom sportteknik i satsningen, däribland det brittiska Loughborough University.

– I Stockholm finns unik kompetens för att utveckla nya verktyg för individanpassning, för bättre resultat och för mer inspirerande träning för alla. Sveriges Olympiska Akademi bildades för att knyta ihop detta. Då behöver vi också ta plats i en stark global innovationsmiljö, säger Stefan Lindeberg, verksamhetsledare för Sveriges Olympiska Akademi.


Uppstartsbolag från hela världen bjuds in till att ansöka om programmets tolv platser. Under våren träffas deltagarna både på plats i Stockholm och digitalt för att utvecklas tillsammans, innan programmet avslutas i juni. Programmet stöttas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.