Sveriges mest jämställda idrottskommun 2019

Tidningen Sport & Affärer har instiftat en ny utmärkelse – ”Sveriges mest jämställda idrottskommun”. Juryn har nu tagit del av kommunernas svar och kommit fram till de fem nominerade kommunerna.De fem kommuner juryn valt ut för nominering är Karlstad, Linköping, Umeå, Uppsala och Västerås. Juryns slutliga val med motiveringar kommer att publiceras i tidningen Sport & Affärers utgåva den 14/6 som då har temat jämställd idrott. Priset delas sedan ut under seminariet Professionell idrott i Karlstad, 24–25 september.


Följande faktorer har juryn tagit hänsyn till:

 1. Om kommunen utformat en jämställdhetspolicy för de idrottsrelaterade frågorna till exempel i ett idrottspolitiskt program samt på vilket sätt och hur ofta som styrdokumentet isåfall följs upp.

 2. Hur jämställt som de ekonomiska resurserna mellan dam- och herridrott fördelas  i kommunen. Både vad gäller organiserad föreningsverksamhet och spontanverksamhet som ska stimulera tjejer till mer fysisk aktivitet.

 3. Hur jämställt tränings- och tävlingstiderna fördelas mellan män/killar och kvinnor/tjejer i kommunen.

 4. Om kommunen utformat en strategi för jämställd sponsring i de kommunala bolagen. 

 5. Hur många aktiva idrottstjejer oavsett ålder som finns i kommunen.

 6. Hur många utpräglade damidrottsföreningar som finns i kommunen.

 7. Hur fördelningen mellan tjejer och killar ser ut i kommunens idrottsföreningar: a) Bland de aktiva b) Bland tränare/ledare c) Bland styrelsemedlemmar

 8. Om kommunens anläggningar är anpassade för ett jämställt idrottsutövande och för tjejidrott.

 9. Hur många av kommunens elitidrottande tjejer och damelitidrottsklubbar på seniornivå som har tagit  A) SM-guld  B) Internationella medaljer under det senaste året. Detta ställs sedan i relation till befolkningsunderlaget.

 10. Om kommunen har utformat en jämställd eventstrategi.

 11. Om kommunen tagit några initiativ inom jämställdhetsområdet, relaterat till idrottsfrågor.

 12. Om kommunen arbetar med stimulerande och kunskapshöjande åtgärder för idrottsföreningars möjligheter att arbeta mer med jämställdhet.


I juryn sitter Angelica Lindeberg, kommersiell chef SDHL, Anna Maria Hellborg, forskare jämställd elitidrott Malmö Universitet, Collins Luther Zola, Sport & Affärer, Frans Fransson, Caddie Sport & Business, Gustaf Berencreutz, Sport & Affärer, Linda Wijkström, kommersiell chef Elitfotboll Dam, Maria Guggenberger, hållbarhetschef ATG, Johan Thorén, Sport & Affärer och Peter Rohmée, Sport & Affärer.