Svenska Skidförbundet vill vara förebilder inom hållbarhet

Svenska Skidförbundet siktar på vara förebilder, både inom och utom idrottsrörelsen, när det gäller hållbarhet. Det slås fast i förbundets hållbarhetsrapport för 2018/2019, som utgår från tre fokusområden: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.