​Svenska badvatten får överlag gott betyg

Drygt 90 procent av de 438 svenska EU-baden har tillfredsställande, bra eller utmärkt badvattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något. Det visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2020.


#badplatser #eubad #vattenkvalitet #badvatten #vattenprov
På webbplatsen Badplatsen finns uppgifter om vattenkvalitet och temperaturer på 2 500 av Sveriges badplatser. Foto: Maja Kristin Nylander

I Sverige ska de badplatser som har i snitt mer än 200 badande per dag under säsongen registreras som EU-bad. Här kontrolleras badvattnet regelbundet av kommunen och skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på badplatsen.


I Sverige finns cirka 2 500 badplatser registrerade av kommunerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen. Av dessa är 438 EU-bad. Antalet EU-bad som fått klassificeringen utmärkt kvalitet på badvattnet har ökat från 375 inför förra året till 378 inför årets badsäsong.


– De senaste fem åren har vi sett en positiv trend, vilket är glädjande. Fler och fler badplatser klassificeras med minst tillfredsställande kvalitet. Endast ett svenskt EU-bad har klassificerats med dålig badvattenkvalitet, säger Frida Engberg, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Efter varje badsäsong görs en klassificering av badvattenkvaliteten i fyra grupper: utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Om ett bad bedömts som dåligt har det haft prov med förhöjda bakteriehalter (E .coli och/eller intestinalaenterokocker) vid något eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.


Även under den rådande pandemin ska kommunerna ska kontrollera badvattenkvaliteten på samma sätt som vanligt. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller även på badplatser, vilket bland annat innebär att hålla avstånd till varandra.