Svensk uppfinning ger klimatsmarta Cowboys

NFL-laget Dallas Cowboys köper ansiktsmasker till sina spelare och anställda för att skydda dem från coronaviruset – och kan samtidigt bli klimatsmarta cowboys tack vare en svensk uppfinning.

#dallascowboys #polygiene #ansiktsmask #färretvättar #hämmarbakterier
NFL-laget Dallas Cowboys har beställt ansiktsmasker för att skydda spelare och andra i organisationen från covid-19. Maskerna innehåller ett medel från det Malmö-baserade företaget Polygiene, som hämmar svettbakterier och därmed minskar behovet av tvätt. På bilden syns två av Sveriges bästa lag, Uppsala 86ers och Carlstad Crusaders, drabba samman i den svenska Superserien. Foto: Martin Söderberg, Uppsala 86ers

Det amerikanska fotbollslaget Dallas Cowboys är det högst värderade varumärket inom idrotten i världen 2020 – för femte året i rad – följt av baseballaget New York Yankees, enligt Forbes nyligen presenterade lista. Värdet är 5,5 miljarder dollar (cirka 48 miljarder kronor) mot Yankees 5 miljarder dollar (cirka 43,5 miljarder kronor). Laget har fans över hela världen – även i Sverige.


Nu har klubben beställt ansiktsmasker till alla inblandade runt laget för att öka deras säkerhet. Leverantör är det Taiwan-baserade företaget Hakers. Maskerna är behandlade med en svensk uppfinning av Malmö-baserade företaget Polygiene som gör att de kan användas betydligt fler gånger än andra obehandlade masker innan de behöver tvättas, tack vare att medlet som tvättas in hämmar bakterier som ger svettig utrustning dålig lukt. Färre tvättar ger mindre vattenåtgång, mindre elförbrukning och därmed mindre koldioxidutsläpp.


Magnus Hedenmark, ekotoxikolog och miljökonsult, har räknat ut att om vi hoppar över var tionde tvätt skulle vi minska koldioxidutsläppen med 47 miljoner ton och spara 4,5 miljarder kubikmeter färskvatten per år på global nivå. Kunde vi minska antalet tvättar med hälften blir besparingen 235 miljoner ton koldioxid respektive 22,5 miljarder kubikmeter färskvatten. En halvering av antalet tvättar är fullt möjlig med den svenska uppfinningen.

Polygiene är sprunget ur Perstorps Industrier. I spåren av sarspandemin 2003 tog Perstorps forskare fram ett medel för att ta bort virus från hårda ytor i offentliga miljöer, bland annat toaletter, dörrhandtag och golv. Medlet visade sig även hämma tillväxten av de bakterier som gör att svettiga kläder luktar illa och måste tvättas – och kom därför att anammas av textil- och modeindustrin. Silversalterna som används i intvättningen av textilierna, som gör det möjligt att hämma bakterierna, har dock varit föremål för diskussion ur miljösynpunkt.


Faran med silversalter i kläder är överskattad. Det är så ytterst små mängder vi pratar om. Vi behöver prata mer om en produkts hela livscykel, då textiliernas livscykel är en högt prioriterad miljöutmaning. Att få ned antalet tvättar med minskat slitage av kläder samt minskad el- och vattenåtgång som följd är betydligt viktigare ur miljösynpunkt. Vatten är en bristvara i stora delar av världen och det har vi i Sverige redan börjat märka av, säger Magnus Hedenmark.


Även virus kan brytas ner med silversalterna, inklusive SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen covid-19. Gränsvärdet för att kallas ”antiviral” är att kunna reducera virus med mer än 99,5 procent inom två timmar. Hakers diskuterar nu med Polygiene om att använda även företagets virusnedbrytande behandling på sina masker.

– Dallas Cowboys är ett bra exempel på hur antibakteriella och antivirala behandlingar har gått från att vara något för sjukhus- och vårdsammanhang till något som berör alla post corona. Samarbetet med Hakers innebär att plagg som används varje dag – och därmed funderingar på om de ska tvättas ”bara för att vara på den säkra sidan” – inte behöver vara ett problem, säger Mats Georgson, marknadschef på Polygiene.

Thomas Björn