​Svensk Simidrotts medlemmar nöjda med verksamheten

Det är roligt och engagerande att vara en del av Svensk Simidrott – det visar den första medlemsundersökningen som någonsin genomförts inom Svensk Simidrott. Totalt svarade strax över 10 000 personer på undersökningen som genomfördes av Analysföretaget AQ Analys i slutet av 2019.


#svensksimidrott #medlemsundersökning
Hela 81 procent av de som deltog i Svensk Simidrotts medlemsundersökning kan rekommendera föreningens verksamhet till andra.

Hela 81 procent av de som deltog i Svensk Simidrotts medlemsundersökning kan rekommendera föreningens verksamhet till andra.


– Syftet med medlemsundersökningen är att utveckla vår verksamhet och se att vi gör rätt saker som ligger i linje med vår strategiska plan. Vi är tacksamma över att så många har tagit sig tid att svara på enkäten och även lämna fria svar med många förslag och idéer, säger Anna Hammar, kommunikationsansvarig på Svensk Simidrott.


Medlemmarna anser att möjligheterna att delta i föreningens aktiviteter är mycket goda oavsett kön (som får högst betyg), sexuell läggning, religion, etnisk bakgrund, könsidentitet eller ålder. Gällande möjligheterna att delta i föreningens aktiviteter baserat på funktionsnedsättning eller sociala och ekonomiska förutsättningar finns det ett förbättringsarbete att genomföra.

– Det vi nu kan slå fast är att medlemmarna i Svensk Simidrotts föreningar överlag är väldigt nöjda med den verksamhet vi idag erbjuder, samtidigt ger svaren oss ett bra underlag för det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet framåt, säger förbundschef Mikael Jansson.


Undersökningen visar också att de främsta anledningarna till att man är medlem i en simidrottsförening är för att träna och förbättra sin teknik och färdighet samt för att ha kul.


– Som ett bevis på hur mycket duktiga ledare vi har i våra föreningar ser vi att ledarnas kompetens och pedagogiska förmåga, samt det bemötande medlemmarna får i våra föreningar är de två faktorer som får högst betyg i undersökningen av medlemmarna runt om i landet, säger Anna Hammar.