Sundsvall satsar för att bli en cykeldestination i toppklass

Sundsvalls cykelsatsning ”Dynamo Sundsvall – ett affärsutvecklingsprojekt på rull” är på god väg att förverkligas. Region Västernorrland medfinansierar projektet med 1,9 miljoner kronor, kommunen är beredd att gå in med cirka 8 miljoner och en ansökan har lämnats in till Tillväxtverket om drygt 9 miljoner kronor.


Terrängcykling kan göras på olika nivåer och pekas ut som en av de starkast växande aktiviteterna inom aktivt friluftsliv. Foto: Sundsvall kommun

– Dessutom har vi fått med oss 20 företag och sex föreningar som alla tror på projektet och kommer att medfinansiera, antingen med pengar eller med arbetstid. Med den starka uppbackningen har vi stora förhoppningar om att Tillväxtverket ska säga ja vid sitt beslutsmöte i december, säger Anders Erlandsson, friluftsstrateg på Kultur och fritidskontoret.


Projektet är tänkt att pågå under tre år (2020–2023) och under den tiden ska olika banor för terrängcykling anläggas i området kring Södra berget, med Friluftscentrum som nav. Förutom rena motionsbanor planeras även så kallade ”flowbanor” och en XCO-bana, den typ av tävlingsbana som används i olympiska sammanhang.

Tre asfalterade ”pumptracks” ska också anläggas i tre kommundelar i Sundsvall och hela konceptet kommer att knytas ihop med pilgrimsleden S:t Olavsleden och den nyligen öppnade downhillbanan i Sundsvalls slalombacke.


– Sundsvall har kvalitéer som få andra städer har: en vacker stad med stadsnära skog och havet som möter bergen. Med tanke på att terrängcykling pekas ut som en av de starkast växande aktiviteterna inom aktivt friluftsliv så är det en satsning i rätt riktning, så vi tror att det kan bli en riktig dragare för besöksnäringen, säger Lotta Johansson som fungerat som projektledare under projektets första del.


Närheten till cykeldestinationerna Järvsö och Åre bedöms vara till fördel för Dynamoprojektet och erfarenheter från norska Trysil, där antalet cykeldagar fördubblades åren 2016–2018, visar att konceptet har stor potential.


Men framför allt är ”Dynamo Sundsvall” ett affärsutvecklingsprojekt som syftar till att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen och skapa hållbar tillväxt med hjälp av nya affärsmodeller och utvecklade affärsidéer, anpassade utifrån cyklisternas behov. Insatserna ska resultera i nya produkter, tjänster och tillväxt i befintliga och nya företag.

– Redan 2020 kör vi igång en affärsutvecklingsserie, där ett 20-tal företag kommer att få möjlighet till utbildning, coachning, workshops och inspirerande studiebesök och föreläsningar. Året därpå får minst tio företag möjlighet att gå vidare till en specialiseringsserie och vi har goda förhoppningar om att det här i slutänden ska resultera i ett stort antal nya företag, produkter och affärsidéer, säger Urban Jonsson, näringslivsutvecklare på Näringslivsbolaget i Sundsvall.