Sundsvall åter årets friluftskommun

Igår tilldelades Sundsvall utmärkelsen Årets friluftskommun 2018 under konferensen Tankesmedja för friluftsliv i Stockholm. Sundsvall fick utmärkelsen även 2010 och sedan dess har kommunen jobbat hårt för att få den igen. 


– Att vi tar emot utmärkelsen i år är ett kvitto på att vårt arbete är på rätt väg. Nu siktar vi på att vara en friluftskommun i världsklass, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander (S).

Utmärkelsen utgår från en årlig undersökning av kommunernas friluftsarbete där 208 av Sveriges 290 kommuner deltog i år. Att Sundsvall får utmärkelsen är till stor del tack vare ett kommunövergripande engagemang kring natur- och friluftsliv. Kommunen har de senaste fem åren arbetat grundligt med en natur- och friluftsplan som stakar ut det långsiktiga arbetet för att Sundsvall ska bli en friluftskommun i världsklass. De nationella frilufts- och miljömålen används som ledstjärna för kommunala mål och strategier.


För att få utmärkelsen Sveriges friluftskommun ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv. Ett exempel på det i Sundsvall är att alla förvaltningar och kommunala bolag har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stödja de mål och strategier som finns i natur- och friluftsplanen.


En förutsättning för människors vardagliga rekreation och naturupplevelser är den bostadsnära naturen och friluftslivet. Förra året avsatte Sundsvall 50 miljoner kronor i en satsning för ett tryggare och trivsammare Sundsvall, varav 15 miljoner för att tillgängliggöra och öka tryggheten i de bostadsnära skogarna på landsbygden samt för att rusta upp parkområden.

Insatsen har förbättrat möjligheterna för nära 15 000 sundsvallsbor att komma ut i skogen. För att få så god effekt som möjligt av åtgärderna så har en nära dialog med lokala föreningar och skolor varit viktig.


– De tätortsnära friluftsområdena håller redan idag hög klass, men kommer i framtiden att vara ännu viktigare för att locka människor till Sundsvall. Där gäller det att fortsätta det framgångsrika arbetet med att sköta skogen med fokus på rekreation, men ändå hänga med och utveckla anläggningarna för att stödja nya aktiviteter och former av friluftsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S).