Stort behov av simlärare

I sommar ordnar Svenska Livräddningssällskapet, med stöttning av Trygg-Hansa, cirka 200 sommarsimskolor som ett led i nollvisionen att inget barn ska drunkna. Genom simskolorna kommer över 16 000 barn att få vattenkunskap. Men det råder brist på simlärare och därför utbildas just nu fyrtio nya simlärare.
Att simma i öppet vatten är något helt annat än att simma i bassäng och kräver övning.

Under 2017 drunknade 92 personer, varav fyra barn, i Sverige – samtliga i öppet vatten. Att lära barn vattenvana i tidig ålder, särskilt utomhus, kan vara livsavgörande då drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern ett till sex år, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


I Svenska Livräddningssällskapets sommarsimskolor verkar 200 simlärare. Det saknas dock fortfarande simlärare och just nu utbildas därför fyrtio simlärare specifikt för sommarsimskolorna. Behovet av simlärare är extra stort i Stockholm, Gävle och Göteborg.

I juli, när vattnet börjar bli varmt, drar sommarsimskolorna igång runt om i Sverige. All undervisning sker utomhus och barnen får lära sig allt från ökad vattenvana och praktiska simövningar till att kasta livboj.


– Att sommarsimskolorna arrangeras utomhus fyller en viktig funktion då barnen blir vana att simma i öppet vatten. Det ger en helt annan kunskap om både simning och vattensäkerhet än att bara simma i bassäng, säger Mona Lisa Wernesten, utbildningsansvarig hos Svenska Livräddningssällskapet.

Priset på sommarsimskolorna varierar från 300 kr och uppåt.