”Störningar” utvecklar jämställda platser

I november 2016 tilldelades Nyréns Arkitektkontor forskningsanslag från Vinnova för att undersöka hur offentliga platser kan omvandlas för att bli mer jämställda och inkluderande. Nu pågår projektet Equalizer för fullt och arbetet har kommit halvvägs. I projektet ingår utveckling av en ny metod med ”störningar” som redan har väckt intresse både nationellt och internationellt.Undersökningar visar att tjejer är fysiskt aktiva i mindre utsträckning än killar. Särskilt på spontana aktivitetsplatser är tjejer underrepresenterade.


– Vi har utvecklat ”störningar” som en metod för att undersöka och analysera aktivitetsplatser tillsammans med unga tjejer som sällan vistas på platserna. Störningar är helt enkelt ett sätt att ta platser i anspråk för att se vad som händer med de mönster och hierarkier som finns där idag, säger Åsa Samuelsson, arkitekt på Nyréns Malmökontor.

Projektet är ett samarbete med Malmö stad, Lunds universitet och Malmö Universitet och har uppmärksammats i forskarkåren både nationellt och internationellt.


– Det finns andra exempel på arbete inom jämställda platser, men denna form av strukturerad metodutveckling där vi kopplar samman forskning och praktik är unik för projektet. Framförallt metoden med störningar har väckt stort intresse, säger Karin Book, fil. dr. i kulturgeografi på Malmö Universitet.


Tillsammans med en grupp unga tjejer har man identifierat vilka hinder som finns idag för att använda aktivitetsplatser och vilka lösningar som kan överbrygga dessa hinder. Nu fortsätter arbetet med att tillsammans skissa på idéer för hur lösningarna kan gestaltas.

Under våren kommer fullskaletest att genomföras på flera platser i Malmö där ett antal prototyper testas i verkligheten. Då kommer återigen metoden med störningar att användas som ett sätt att utvärdera hur prototyperna fungerar. Syftet med prototyperna är att undersöka hur små förändringar kan omforma platserna och utmana föreställningarna om hur eller av vem platserna vanligtvis används.


– Det som är extra intressant med det här projektet är att vi tar fram verktyg som synliggör generella, strukturella problem men som resulterar i konkreta fysiska lösningar, säger Emma Pihl, planeringsarkitekt på Nyréns Malmökontor.

– Många har fått upp ögonen för att det krävs ett aktivt arbete med fokus på jämställdhet och jämlikhet när offentliga platser, inte minst platser för fysiska aktiviteter, utvecklas eller omvandlas. Equalizer är vårt bidrag för att underlätta och inspirera i sådana processer. Vår förhoppning är att kommuner, planerare, arkitekter och fastighetsägare kan få nytta av vårt arbete, fortsätter Emma Pihl.