Stockholm riskerar ny trädstrid

Stockholms kyrkogårdsförvaltning upphandlar just nu gator, ledningar och annan grovplanering för första etappen av Järva begravningsplats. Arbetet innebär trädfällning, schakt och masshantering i Järva DiscGolfPark, aktivitetsparken som utsågs till Årets Park 2017.


En björkstrid väntar på Järva, säger nätverket Låt Parken Leva. Den 18 augusti adopterades det tusende trädet i Järva DiscGolfPark genom en gåva på 50 kronor till kampen för parken. Foto: Björn Erdal

Anbudstiden går ut den 27 augusti och arbetena planeras att påbörjas under oktober 2019.

Nätverket Låt Parken Leva som vill att parken ska få behålla sin nuvarande funktion har bett landskapsarkitekten Jonas Löf att granska förfrågningsunderlaget.


– Upphandlingen lämnar över väldigt mycket ansvar och risker på entreprenören som bland annat måste lösa den problematiska geotekniken och grundvattenproblematiken själv. Staden vill bygga begravningsplatsen i en instabil tipp som både sjunker och rör sig i sidled, men kan inte beskriva för entreprenörerna hur det ska gå till, säger Jonas Löf.

Enligt Nätverket Låt Parken Leva innehåller upphandlingen 18 avsteg från de allmänna bestämmelserna AB 04, vilka reglerar rättigheter och skyldigheter i avtal mellan beställare och entreprenör. Nätverket anser att upphandlingen är utformad för att snabbt påbörja arbetet med begravningsplatsen trots att många tekniska problem är olösta, och när parken är avverkad pressa beslutsfattarna att fortsätta projektet, trots att ändrings- och tilläggsarbetena ligger över budgeten.


– Staden har avsatt cirka 160 miljoner för att förvandla järvabornas älskade park till grus. Kyrkogårdsförvaltningen har marknadsfört sin begravningsplats som känslig landskapsarkitektur, men upphandlingen visar att den är ett brutalt ingenjörsprojekt, säger Björn Erdal, talesperson för Låt Parken Leva.


Under sommaren har över tusen träd som ska fällas adopterats genom Låt Parken Leva.


– Istället för almstrid kan det bli en björkstrid. Inget stadsplaneprojekt på Järvafältet sedan Hansta har engagerat så många människor, säger Björn Erdal.